Biserica Penticostala "Muntele Sionului" Baia Mare
                   ro  |  en
Activitatea pastorului
Vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Din viața bisericii
Suntem ca o familie...
2020, un nou hotar pe drumul spre cer
În Roma antică existau așa numitele pietre milinare pe drum, pietre ce aveau formă de coloană și care purtau inscripții pentru marcarea distanțelor pe traseu. Mai exact, acestea indicau câte mile au mai rămas până la cel mai apropiat oraș. Călătorul era încurajat să știe că mai are o distanță anume de parcurs și înainta sa ajungă cât de repede la destinație. Iată-ne și pe noi, cei care am trecut hotarul acestui nou an, pe drumul pe care l-am ales: calea îngustă spre cer. La acest hotar, fără să mai privim în urmă, ne ațintim privirile înainte și ...    [citeşte]
Istoricul bisericii
În anul 1991, pe strada Oituz din Baia Mare, se puneau bazele costrucției a ceea ce avea să devină cea mai mare Biserică Penticostală din oraș: „Muntele Sionului”. În Biblie, Sionul este deopotrivă cetatea lui David şi cetatea lui Dumnezeu. Pe parcursul Bibliei, cuvântul „Sion” trece de la a se referi în primul rând la o cetate fizică, la a avea un înţeles spiritual. Iar în cazul acestui loc minunat de închinare, acum, după 28 de ani, putem afirma cu bucurie că Biserica „Muntele Sionului” a fost și este Casa Domnului, unde mii de suflete au avut parte de hra...    [citeşte]
Crezul nostru
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuv...    [citeşte]
Istoric - editoriale
Pentru suflet...
Editorial - Un semn profețit, scris și împlinit
Nașterea Mântuitorului Isus Hristos: un eveniment important, pe care mulți oameni îl sărbătoresc, dar pe care prea puțini îl înțeleg în profunzime. Unii au în minte doar o iesle cu un copilaș și câțiva păstori care îl privesc înduioșați. Alții privesc cu cinste fecioara care l-a purtat în pântece și l-a născut, venerând-o pe ea. Iar alții se gândesc la brazi împodobiți, mese îmbelșugate, tradiții. Dar să facem, în câteva rânduri pe care le vom parcurge, o călătorie spre începuturi, spre esență și adevăr, așa cum este el scris în Scriptură. ...    [citeşte]
Dezrădăcinat...
Deși pare un subiect trist, e necesar să cunoaștem pericolele care pândesc pe fiecare credincios în traseul creșterii spre desăvârșire. A fi dezrădăcinat din punct de vedere spiritual este cea mai grea stare, fără posibilitate de restaurare. În limba română, alături de simpla definiție a acestui cuvant, se află și varianta următoare: „care a părăsit mediul natural, locul de naștere pentru a se muta în alt loc străin.” Am căutat să înțeleg acest aspect de pe paginile Scripturii pornind de cuvintele Mântuitorului, care și azi produc uimire în r...    [citeşte]
Să vă purtați într-un chip vrednic...
Nu de puține ori întâlnim în Scriptură expresia „să vă purtați într-un chip vrednic”. Și această expresie nu este folosită pentru a dovedi că nu putem fi vrednici de ceva, ci, din contră, este o chemare la a trăi în curăție și a fi găsiți vrednici de Împărăția Domnului: -„să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o” (Efes.4:1)
-„purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” (Fil.1:27)
-„Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăți...    [citeşte]
Cu ce ne hrănim?
În acest secol al vitezei se pune mare accent pe una dintre cele mai importante nevoi ale trupului: hrana. Trăm vremuri în care alimentația a depășit cu mult simplul ei rol de nutriție și susținere a vieții trupului; dacă odinioară omul mânca pentru a avea energie, putere de muncă și a-și asigura aportul necesar vieții, acum hrana a devenit pentru mulți un motor de neoprit care lansează în creierul uman pofte pentru mii de gusturi și felurite mâncăruri, multe din ele nenecesare și chiar dăunătoare. Omul nu mai mănâncă pentru a trăi, ci trăiește pentru ...    [citeşte]
„V-am dat MANA, dar voi trebuie să o culegeți...”
După cei 430 ani petrecuți în Egipt, poporul Israel condus de către Moise a ieșit din cuptorul de fier al suferinței lor, când s-a împlinit vremea hotărâtă, după cum vestise Domnul lui Avraam („Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani” Gen.15:13). Momentul în care au ieșit din Egipt este unul din cele mai impresionante evenimente biblice. În Exod 15 ne este prezentat acest tablou minunat: un popor robit, smerit, eliberat numai prin intervenția divină, car...    [citeşte]
Unde este de fapt...Templul Domnului...
Atunci când ne gândim la un templu, și mai cu seamă la Templul Domnului, ne aducem aminte de acea construcție maiestuoasă, unică și sfântă, ridicată după proiectul dictat de însuși Dumnezeu. Practic, totul a fost întocmit după asemănarea Templului din cer („să faci după chipul, care ți s-a arătat pe munte” Exod 25:40; „locaș de închinare făcut de mâna omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare”, din cer; Evr.9:24, „Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis, și s-a văzut chivotul legământului Său, în Te...    [citeşte]
Păzește-ți inima mai mult decât orice...
Un creștin adevărat va tânji mereu în a se cerceta și a vedea starea lui reală înaintea lui Dumnezeu, și se va lupta să aducă multă roadă pentru Stăpânul său. Acest principiu este surprins de apostolul Pavel în trei imagini simbolice care ascund adevăruri deosebite (2 Tim.2:4-6): 1. „Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.” 2. „Cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. ” 3. „Plugarul trebuie să muncească înainte ca...    [citeşte]
Editorial - Formă sau conținut?
Iată un subiect care frământă gândurile și concepțiile multor creștini în vremurile noastre, însă un subiect complex care poate fi înțeles prin călăuzirea Duhului Sfânt și a cercetării Scripturii, lăsând deoparte preconcepțiile sau interpretările proprii. Cum prezintă Domnul imaginea omului născut din nou, pus deoparte pentru Împărăția Sa? Dacă poposim la cuvintele lui Ioan (1In.3:9), observăm că taina și esența unei vieți trăite cu Dumnezeu este sămânța vie care a fost pusă în noi, numită de apostolul Pavel comoara pe care o purtăm...    [citeşte]
Editorial - Un vas din care se poate bea…
Adesea întâlnim în Scriptură imaginea simbolică a creștinului asemănat cu o cetate luminată așezată pe un munte, cu o candelă așezată în sfeșnic, cu un vas "Într-o casă mare nu sunt numai vase din aur şi din argint, ci şi din lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună." 2Tim.2:20 sau cu o sursă de apă "apa pe care i-o voi da Eu, se va prefac...    [citeşte]
Înregistrări video
Pentru că repetiția e mama învățăturii, vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Slujba de seară - 19 ianuarie 2020
19/01/2020
Slujba de dimineață - 19 ianuarie 2020
19/01/2020
Slujba de seară - 12 ianuarie 2020
12/01/2020
Slujba de dimineață - 12 ianuarie 2020
12/01/2020
Botez Noutestamental - 5 ianuarie 2020
05/01/2020
Slujba de dimineață - 05 ianuarie 2020
05/01/2020
Slujba de seară - 1 ianuarie 2020
01/01/2020
Slujba de seară - 31 Decembrie 2019
31/12/2019
Slujba de seară - 29 decembrie 2019
29/12/2019
Slujba de dimineață - 29 decembrie 2019
29/12/2019
Slujba de seară - 25 decembrie 2019
25/12/2019
Slujba de seară - 24 decembrie 2019
24/12/2019
Seara de colinde - 22 decembrie 2019
22/12/2019
Slujba de dimineață - 22 decembrie 2019 (1)
22/12/2019
Slujba de dimineață - 22 decembrie 2019 (2)
22/12/2019
Slujba de seară - 15 decembrie 2019
15/12/2019
Transmisie LIVE...
Biserica Penticostală "Muntele Sionului"